Μετά τήν απαιτούμενη συντήρηση/βαφή η «δεύτερη φουρνιά» Πυροβόλων τού Στρατού Ξηράς επέστρεψε στό Πολεμικό Μουσείο ενώ ταυτόχρονα έφυγε η «τρίτη.» Σιγά – σιγά όλα τά πυροβόλα αλλάζουν μορφή & πλησιάζουν σ΄αυτή πού είχαν όταν έλαβαν μέρος σέ Πολεμικές επιχειρήσεις. Τό 301 Εργοστάσιο Βάσεως τού ΣΞ έδειξε καί πάλι μέ τόν καλύτερο τρόπο τίς δυνατότητές του καθώς καί τό «μεράκι» τών ανθρώπων πού τό στελεχώνουν.