Στις 27 Μαρτίου Φινλανδία και Σουηδία υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού προμήθεια τυφεκίων ελεύθερων σκοπευτών από την φινλανδική Sako. Η συμφωνία έχει διάρκεια 10 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης της για άλλες τρείς επταετίες. H συγκεκριμένη συμφωνία είναι μέρος της ευρύτερης που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2021 μεταξύ των δύο χωρών για την από κοινού προμήθεια φορητών όπλων. Μέσω της συμφωνίας οι δύο χώρες θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση κοινών προμηθειών μιας οικογένειας φορητών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν και από τις δύο χώρες. Στόχος είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας.