Στην προμήθεια τεσσάρων κινεζικών μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων Wing Loong I προχώρησε η Ινδονησία. Το Wing Loong I ανήκει στην κατηγορία MALE (Medium-Altitude Long-Endurance, Μέσου Υψόμετρου Μεγάλης Αυτονομίας) και έχει αναπτυχθεί από την AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Αν και αναπτύχθηκε πρωτίστως σε αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων, εντούτοις μπορεί να εκτελέσει να αποστολές προσβολής στόχων, δεδομένου ότι έχει πιστοποιηθεί στη μεταφορά και χρήση όπλων.