Στελέχη του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κινούνται προς της κατεύθυνση της μείωσης της χρηματοδότησης του κορυφαίου, για τον Αμερικανικό Στρατό, προγράμματος LRPF (Long-Range Precision Fires) και ποιο συγκεκριμένα του υποπρογράμματος PSM (Precision Strike Missile), το οποίο έχει ως στόχο την αντικατάσταση των τακτικών βλημάτων εδάφους-εδάφους MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System).

Το 2017 ο Αμερικανικός Στρατός ανέθεσε στη Raytheon και τη Lockheed Martin συμβόλαια τριετούς διάρκειας για τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπων πυραύλων στο πλαίσιο της φάσης ωρίμανσης της τεχνολογίας και μείωσης του ρίσκου (TMRR : Technology-Maturation and Risk-Reduction). Ωστόσο το 2018 ο Αμερικανικός Στρατός αποφάσισε ότι η ολοκλήρωση της φάσης TMRR θα μετακινηθεί κατά ένα χρόνο, από το 2020 στο 2021.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό ο Αμερικανικός Στρατός θέλει τα νέα βλήματα να είναι έτοιμα το 2027, το αργότερο, αλλά ιδανικά το 2022-2023. Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο FY19 NDAA (Financial Year 2019 National Defense Authorization Act), οι δαπάνες για το πρόγραμμα PSM έχουν μειωθεί από τα $ 186,5 εκατομμύρια της πρότασης στα $ 159,5 εκατομμύρια (μείωση κατά $ 27 εκατομμύρια ή 14,5%).

Υπό το πρίσμα του περιορισμού των δαπανών ή της πιθανότητας περαιτέρω μείωσης των δαπανών για το πρόγραμμα LRPF ο Αμερικανικός Στρατός έχει δύο επιλογές: Η θα επιλέξει μια εκ των Raytheon και Lockheed Martin ως ανάδοχο της φάσης TMRR ή θα καθυστερήσει την υλοποίηση της φάσης TMRR μέχρι την αύξηση των δαπανών για το υποπρόγραμμα PSM. Ωστόσο και οι δύο επιλογές ενέχουν το ρίσκο της καθυστέρησης και η καθυστέρηση συνήθως σημαίνει υπέρβαση κόστους, που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του όλου προγράμματος.

Εκτός από τα $ 159,5 στο πρόγραμμα PSM, για άλλα υποπρογράμματα του LRPF (πυρομαχικά ακριβείας κ.ά.) ο νόμος FY19 NDAA έχει προϋπολογίσει το ποσό των  $ 164,8 εκατομμυρίων. Ένα υποπρόγραμμα είναι και αυτό της περαιτέρω εξέλιξης του αυτοκινούμενου πυροβόλου M-109A7 με την ανάπτυξη υπερηχητικών πυρομαχικών, η επίδειξη των οποίων έχει προγραμματιστεί για το 2019.