Στη δοκιμή ενός συστήματος πρόωσης υποβρυχίων βασισμένο στις αρχές της μαγνητό-υδραυλικής προχωρά η Κίνα. Το σύστημα χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία για την πρόωση του υποβρυχίου με στόχο τη δραστική μείωση του ακουστικού του ίχνους, ώστε να καταστεί δυσκολότερος ο εντοπισμός του. Την τρέχουσα περίοδο οι δοκιμές εστιάζονται στις ταχύτητες του υποβρυχίου.

Η δημιουργία των ισχυρών μαγνητικών πεδίων πραγματοποιείται με την χρήση υπεραγώγιμων μαγνητών και ηλεκτροκινητήρων. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία μετακινούν το νερό, μέσω ενός υποβρυχίου άξονα και μετά από ένα μεταλλικό χείλος. Έτσι επιτυγχάνεται η πρόωση του υποβρυχίου.

Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί κινούμενα μηχανικά μέρη, άρα δεν παράγει θόρυβο. Ουσιαστικά το υποβρύχιο ανεξαρτητοποιείται πλήρως από τη χρήση προπέλας. Εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία οι δοκιμές του συστήματος η Κίνα σκοπεύει να εξελίξει τη συγκεκριμένη τεχνολογία για τη μείωση του θορύβου στα συστήματα που λειτουργούν στο εσωτερικό των υποβρυχίων και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.