Το βελγικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το κοινό πρόγραμμα, του Βελγίου και της Ολλανδίας, για την αντικατάσταση των πλοίων ναρκοπολέμου κλάσης «Tripartite» αντιμετωπίζει χρονική καθυστέρηση. Το πρόγραμμα αφορά στη ναυπήγηση 12 νέων πλοίων για τις δύο χώρες. Συγκεκριμένα, το πρώτο πλοίο (BNS «Oostende», M-940), το οποίο προορίζεται για το Βέλγιο πρέπει να παραδοθεί στις 23 Δεκεμβρίου του 2024, θα παραδοθεί με οκτώ μήνες καθυστέρηση, τον Αύγουστο του 2025. Το πρώτο ολλανδικό πλοίο (BNS «Vlissingen», M-840) πρέπει να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2025, αλλά τελικά θα παραδοθεί το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2025, με 5-6 μήνες καθυστέρηση. Τα δύο επόμενα πλοία, το BNS «Tournai» (M-941), για το Βέλγιο, και το BNS «Scheveningen» (M-841), για την Ολλανδία, θα παραδοθούν με καθυστέρηση 1-2 μηνών από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βελγικού Υπουργείου Άμυνας, το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί από το πέμπτο πλοίο (BNS «Brugge», M-942), που προορίζεται για το Βέλγιο και αναμένεται να παραδοθεί το Δεκέμβριο του 2026.