Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων μάχης Challenger-2 του Βρετανικού Στρατού, γνωστού ως LEP (Life Extension Project) θα καθυστερήσει για δύο προκειμένου να μελετηθεί η περίπτωση ενός ευρύτερου προγράμματος με νέο πυροβόλο, αισθητήρες και πύργο μάχης.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός του προγράμματος αναβάθμισης LEP ο Βρετανικός Στρατός έχει αποφασίσει να μειώσει το δυναμολόγιο των Challenger-2 κατά το 1/3. Συγκεκριμένα από τα 227 εν υπηρεσία Challenger-2, θα αναβαθμιστούν και θα παραμείνουν σε υπηρεσία 148, λόγω μειωμένων αμυντικών δαπανών άρα αδυναμίας εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων αναβάθμισης και διατήρησης σε υπηρεσία του συνόλου των Challenger-2. Τα υπόλοιπα 79 μη-αναβαθμισμένα άρματα μάχης θα χρησιμοποιηθούν ως πηγή άντλησης ανταλλακτικών, προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος υποστήριξης των 148 αναβαθμισμένων Challenger-2.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1991 η Μεγάλη Βρετανία διατηρούσε σε υπηρεσία 800 άρματα μάχης, ενώ με μόλις 148 αναβαθμισμένα Challenger-2 στο οπλοστάσιο της θα υπολείπετε σε ισχύ, όχι μόνο από τη Ρωσία, αλλά από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Το συνολικό κόστος του προγράμματος LEP αναμένεται να κινηθεί γύρο στο $ 1 δισεκατομμύριο, εκτός και αν επιλεγεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση παραμένει ο στόχος του προγράμματος LEP να διατηρήσει τα Challenger-2 ικανά και σύγχρονα έως το 2035.