Φωτογραφίες από ελληνικά μέσα επιτήρησως στη περιοχή του συνοριακού περάσματος στις Καστανιές αλλά και στο δάσος των Καστανιών δείχνουν πως ο κύριος όγκος των αλλοδαπών που παράμειναν τις τελευταίες εβδομάδες έχει αποχωρήσει. Χθες το βράδυ σε πολλά σημεία είχαν ανάψει φωτιές γεγονός που παραπέμπει σε καταστροφή των ατομικών τους ειδών.