Την 1η Ιουνίου το τουρκικό Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) εξέδωσε αίτημα για προτάσεις (RFP : Request for Proposals) για την προμήθεια μη-επανδρωμένων αεροχημάτων κάθετης απογείωσης/προσγείωσης (UAV-VTOL). Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων είναι η 25η Ιουνίου του 2018.

Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα προμήθειας UAV, το οποίο προκήρυξε η Τουρκία σε διάστημα λίγων ημερών. Είχε προηγηθεί, στις 21 Μαΐου, η έκδοση αιτήματος RFP για την προμήθεια ελικοφόρων Micro-UAV, με καταληκτική ημερομηνία την 22η Ιουνίου του 2018.

Το πρώτο πρόγραμμα (Micro-UAV) αφορά μόνο σε τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και όχι σε εταιρίες του εξωτερικού, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα (UAV-VTOL) είναι γενικό και δεν προσδιορίζεται μόνο στις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες.