Το Ιταλικό Ναυτικό ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο, έναν «οδικό χάρτη» τριών σταδίων, με τελικό στόχο την ενσωμάτωση UAV σε όλα τα πολεμικά πλοία, εν υπηρεσία και μελλοντικά. Το σχέδιο δεν προβλέπει την ενσωμάτωση ενός τύπου UAV σε όλα τα πλοία, αλλά διαφορετικά UAV με διαφορετικές επιδόσεις και δυνατότητες. Η πρώτη φάση αφορά την ενσωμάτωση μικρού μεγέθους και σταθερής πτέρυγας UAV, σε ρόλο συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, και μεγάλου μεγέθους ελικοφόρα UAV για τον ίδιο ρόλο. Στην πρώτη περίπτωση θα ενσωματωθεί το ScanEagle της Boeing, το οποίο εκτοξεύεται από καταπέλτη, και στη δεύτερη το AWHero της Leonardo. Η δεύτερη φάση αφορά στην ενσωμάτωση UAV κάθετης απογείωσης και προσγείωσης με μεγάλη διάρκεια παραμονής στον αέρα (δεν έχει ανακοινωθεί ο νικητής). Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος τους θα είναι η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση. Η τρίτη και τελευταία φάση θα ξεκινήσει την περίοδο 2029-2030 και θα αφορά σε νέο UAV και νέα πλοία. Τα UAV αυτά θα έχουν την ικανότητα συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και προσβολής στόχων.