Ο Alberto Cutillo δήλωσε επίσης ότι τα Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας της Ιταλίας έχουν εγκρίνει την πώληση, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τα πλοία «Spartaco Schergat» και «Emilio Bianchi», ενώ το κόστος αγοράς είναι της τάξεως των € 1,2 δις.

Αξιοσημείωτο είναι το ότι το πρώτο πλοίο ναυπηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, ενώ το δεύτερο τον Ιανουάριο του 2018. Πρόκειται δηλαδή για νέα πλοία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική τράπεζα «Cassa Depositi e Prestiti» έχει συμφωνήσει στη χρηματοδότηση του προγράμματος.