Η ισραηλινή Elbit Systems ανακοίνωσε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου υπέγραψε σύμβαση, ύψους $ 120 εκατομμυρίων, με την Ταϊλάνδη, για την προμήθεια UAV τύπου Hermes-900. Η σύμβαση περιλαμβάνει υλικά και υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, ενώ τα συστήματα θα έχουν παραδοθεί εντός τριών ετών. Τα Hermes-900 θα ενταχθούν στις τάξεις του Ναυτικού της χώρας. Ο αριθμός των UAV, που θα παραλάβει η Ταϊλάνδη, δεν ανακοινώθηκε. Το Hermes-900 είναι ένα UAV που μπορεί να εκτελέσει αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.