Η ισραηλινή Elbit ανακοίνωσε ότι απέσπασε σύμβαση ύψους $ 106 εκατομμυρίων για την προμήθεια των νέων αυτοκινούμενων, τροχοφόρων πυροβόλων SIGMA των 155/52 χιλιοστών σε μη-κατονομαζόμενη χώρα της Ασίας. Οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν εντός πενταετίας. Το SIGMA άρχισε να αναπτύσσει η Elbit από τον Μάρτιο του 2019, στο πλαίσιο σύμβασης ύψους $ 125 εκατομμυρίων, ως αντικαταστάτη των ισραηλινών Μ-109. Σύμφωνα με την Elbit, το πυροβόλο ενσωματώνει υψηλό βαθμό αυτοματισμού (γέμιση, τάξη), ταχύτητα στην τάξη, τη βολή και την αποχώρηση από το σημείο βολής και μεγάλο ρυθμό βολής. Απαιτεί πλήρωμα τριών ατόμων και θωρακισμένη καμπίνα. Το όχημα που SIGMA είναι φορτηγό της Oshkosh (10 x 10). Η καμπίνα ενσωματώνει και σύστημα προστασίας από ραδιολογικές, βιολογικές και χημικές ουσίες και κλιματιστικό.