Οι Πολεμικές Αεροπορίες των ΗΠΑ και της Ινδίας υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη UAV, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Στόχος της συμφωνίας είναι ο «σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η επίδειξη, η δοκιμή και η αξιολόγηση τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρά UAV, ηλεκτρονικά συστήματα, ωφέλιμα φορτία, συστήματα πρόωσης και συστήματα εκτόξευσης μέσω πρωτοτύπων που πληρούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΗΠΑ και της Ινδίας». Το κόστος της συμφωνίας είναι $ 22 εκατομμύρια και θα μοιραστεί κατά 50/50.