Στη τελική ακύρωση της φετινής κορυφαίας άσκησης της ΠΑ προχώρησε το ΓΕΑ λόγω των δυσμενών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο με την εξάπλωση του κορωνοϊού.