Σημαντική επιτυχία καταγράφει η ελληνική εταιρεία Hellenic Instruments. Συγκεκριμένα, παρουσίασε τον νέο ηλεκτρονικό πυροσωλήνα με τον οποίο η Hellenic Instruments υπέγραψε μνημόνιο για την παραγωγή από τα ΕΑΣ (Ελληνική Αμυντικά Συστήματα) συνολικά 1.500 πυροσωλήνων. Ο πυροσωλήνας που επιδείχθηκε είναι κρουστικός, χρονικός και προσεγγίσεως ικανός να τοποθετηθεί σε βλήματα των 105 και 155 χιλιοστών. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν Πεδίο Βολής Κοσκίνων Ευβοίας από πυροβόλα Μ-109 της Σχολής Πυροβολικού. Οι δοκιμές ήταν επιτυχημένες αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Hellenic Instruments.