Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης IDEF 2021 Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν σύμβαση για την από κοινού κατασκευή των UAV τύπου Anka. Η διμερής συμφωνία προβλέπει της συνεργασία της TAI (Turkish Aerospace Industries) και της Πακιστανικής Εθνικής Επιτροπής Μηχανικής και Επιστήμης (NESCOM) με στόχο της εξέλιξη και την κοινή παραγωγή του Anka. Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς το Πακιστάν, αποσκοπεί στην επέκταση της εμπορικής δυναμικής του Anka, αλλά και την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών των δύο χωρών.