Μια πολύ σημαντική είδηση προέκυψε από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) η οποία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη πιστοποίηση του UAV «Ουρανός» της ελληνικής εταιρίας ALTUS. Η πιστοποίηση έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΥΠΑ που διέπουν τη χρήση των UAV (πιστοποίηση, ασφάλεια πτήσεων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, περιορισμών και δυνατοτήτων κ.ά.).

Ο «Ουρανός»  είναι ένα UAV με άνοιγμα φτερών 3,3 μέτρα, μήκος 2,3 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς 10 κιλών βάρους. Μπορεί να πετάξει σε ύψος έως και 15.000 πόδια και σε απόσταση έως 100 χιλιόμετρα με μέγιστη ταχύτητα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η μέγιστη διάρκεια μιας αποστολής είναι 10 ώρες. Μπορεί να μεταφέρει σειρά αισθητήρων, ανάλογα της αποστολής του.