Η τουρκική εταιρία STM κέρδισε διαγωνισμό από το NATO για λογισμικό ασφαλούς συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας και διαβίβασης πληροφοριών. Το διαγωνισμό πραγματοποίησε η υπηρεσία NCI Agency (NATO Communication and Information Agency) της συμμαχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και διοίκησης στο ΝΑΤΟ. Με την υλοποίηση του έργου όλα τα στρατηγεία και οι βάσεις του ΝΑΤΟ, ανά τον κόσμο, θα εκτελούν ροές πληροφοριών μέσω του λογισμικού της STM. Το πρόγραμμα (γνωστό ως INTEL-FS) έχει διάρκεια 3,5 χρόνια.  Πρόκειται για το δεύτερο διαγωνισμό του NATO που κερδίζει η SMT. Είχε προηγηθεί το πρόγραμμα INT-CORE (υποστήριξη της επίγνωσης της κατάστασης στο πεδίο μάχης).