Η τουρκική BAYKAR ανακοίνωσε ότι μπορεί πλέον να παράγει 300 UAV τύπου Bayraktar TB2 και AKINCI το έτος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η εταιρία έχει εξάγει το Bayraktar TB2 σε 33 χώρες και το AKINCI σε εννέα χώρες. Από τα 300 UAV που μπορεί να παράγει η εταιρία ετησίως τα 250 είναι Bayraktar TB2 και 50 είναι AKINCI. Επιπλέον, η BAYKAR ανέπτυξε τον κινητήρα BM-100, ο οποίος προορίζεται για τα Bayraktar TB2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρία το διάστημα μέχρι το 2027 έχουν προγραμματιστεί σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και της παραγωγικής διαδικασίας UAV και κινητήρων, με στόχο να καλυφθούν οι τρέχουσες παραγγελίες, αλλά και οι πιθανές μελλοντικές παραγγελίες.