Η τουρκική TAI (Turkish Aerospace Industries) ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το ρυθμό παραγωγής των UAV τύπου Aksungur, λόγω αύξησης της ζήτησης. Μέχρι σήμερα ο ρυθμός παραγωγής είναι ένα Aksungur κάθε τρεις μήνες, ενώ πλέον θα είναι ένα ανά μήνα, μέχρι τον Μάιο του 2023, και στη συνέχει δύο το μήνα. Το τελευταίο διάστημα το Aksungur έχει πετύχει σημαντικές εμπορικές επιτυχίες, με τελευταία αυτή στην Αλγερία, και προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση κρίθηκε αναγκαία η αύξηση του ρυθμού παραγωγής. Το Aksungur έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 750 κιλών και μέγιστο χρόνο πτήσης τουλάχιστον 50 ώρες. Μπορεί να εκτελέσει αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και επίθεσης. Διαθέτει τρείς σταθμούς όπλων χωρητικότητας 500 κιλών, 300 κιλών και 150 κιλών σε κάθε πτέρυγα.