Η Τουρκία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ ότι η επικύρωση της αίτησης προσχώρησης της Σουηδίας στη Συμμαχία δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη της χώρας στη συμμαχία την επόμενη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου καθυστέρησε την ψηφοφορία σχετικά με το αίτηση της Σουηδίας για να διεξαχθούν περαιτέρω συνομιλίες επί του θέματος. Για την ένταξη της Σουηδίας η Τουρκία απαίτησε από τη Σουηδία να λάβει περισσότερα μέτρα για να περιορίσει τα μέλη του PKK, το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η Σουηδία υιοθέτησε νέο αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο που καθιστά παράνομη τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ παράλληλα αίρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία. Για να επικυρωθεί το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από την τουρκική επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων και στη συνέχεια από τη βουλή. Τέλος, ο Ερντογάν, ως Πρόεδρος, θα υπογράψει το νόμο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.