Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Taiwan News» η Ταιβάν υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 236 εκατομμυρίων, με την αμερικανική Renk America, για την αντικατάσταση των κινητήρων AVDS-1790-2C, μέγιστης ισχύος 750 ίππων, με νέο κινητήρα, μέγιστης ισχύος 1.000 ίππων. Σήμερα, η Ταιβάν διατηρεί σε υπηρεσία 460 M-60A3 TTS (Tank Thermal Sight), τα οποία αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα από τις ΗΠΑ την περίοδο 1994-1996. Το πρόγραμμα αναβάθμισης τους, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, δεν αφορά μόνο την αλλαγή κινητήρα, αλλά περιλαμβάνει νέα σκοπευτικά, νέο σύστημα ελέγχου πυρός και βελτιωμένο σύστημα ελέγχου του πυροβόλου, χωρίς να αποκλείονται επιπλέον επιλογές βελτίωσης σε επίπεδο θωράκισης και ισχύος πυρός (υιοθέτηση πυροβόλου των 120 χιλιοστών). Την ανάπτυξη του προγράμματος αναβάθμισης έχει αναλάβει το κρατικό Εθνικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NCSIST).