Στις 5 Φεβρουαρίου η σουηδική Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV) εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες για την αντικατάσταση των ραντάρ αντί-πυροβολικού ARTHUR του Σουηδικού Στρατού, με ένα νέο σύστημα. Σύμφωνα με το αίτημα, το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει και ικανότητα «Sense and Warn», δηλαδή να μπορεί να ξεχωρίσει τις φίλιες από τις εχθρικές δυνάμεις και να προειδοποιεί τις φίλιες δυνάμεις για πιθανές απειλές. Με άλλα λόγια, το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό ή να ενσωματωθεί εύκολα στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου του Σουηδικού Στρατού. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει και UAV. Το νέο ραντάρ μπορεί να είναι παθητικό ή ενεργητικό. Οι πρώτες παραδόσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2026 και να ολοκληρωθούν το 2031. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων έχει οριστεί η 6η Μαρτίου του 2024.