Το Υπουργείο Άμυνας της Σερβίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση οι σχετικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και ότι αν επανέλθει η υποχρεωτική θητεία η διάρκεια της θα είναι μικρότερη από πριν. Η Σερβία τερμάτισε την υποχρεωτική θητεία το 2011, η οποία τότε ήταν μόλις έξι μήνες. Στην περίπτωση επαναφοράς της η διάρκεια της θητεία θα είναι τέσσερις μήνες, αλλά θα προβλέπεται και τακτική κλίση εφέδρων για επανεκπαίδευση. Σύμφωνα με το σερβικό Υπουργείο Άμυνας η επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας θα ενισχύσει την στρατιωτική ισχύ της Σερβίας και θα ενισχύσει την πολεμική ετοιμότητα της χώρας.