Η αμερικανική Sea Machines ανακοίνωσε ότι έλαβε χρηματοδότηση από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας για την ανάπτυξη και επίδειξη ικανοτήτων ενός αυτόνομου πλοίου (φορτηγίδα), στο οποίο θα μπορούν να προσγειώνονται και να ανεφοδιάζονται αεροσκάφη κάθετης απογείωσης/προσγείωσης και ελικόπτερα. Τα πλοία θα διαθέτουν αυτόνομο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, σύστημα πρόωσης, αισθητήρες και εξοπλισμό τηλεπικοινωνίων. Αρχικά το πλοία θα μεταφέρουν καύσιμα, ενώ υπάρχει σκέψη και για την αποθήκευση πυρομαχικών. Η αντίληψη του Αμερικανικού Ναυτικού είναι τα πλοία αυτά να λειτουργούν από μητρικό πλοίο, το οποία θα βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας, ενώ τα μικρότερα, αυτόνομα πλοία ανεφοδιασμού θα αναπτύσσονται σε προχωρημένες θέσεις.