Η Saab ανταποκρίθηκε σε αίτημα για παροχή πληροφοριών (RFI) του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) σχετικά με μια νέα γενιά δυνατοτήτων επιτήρησης και ελέγχου. Η απάντηση της Saab βασίζεται στο GlobalEye. Το ΝΑΤΟ θα καθορίσει τις δυνατότητες νέας γενιάς στο πλαίσιο του έργου Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).

«Η Saab είναι ένα αποδεδειγμένο και αξιόπιστο μέρος της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ και είμαστε παρόντες σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των κρατών μελών. Οι λύσεις μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του  GlobalEye, αναπτύσσονται από την αρχή για να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συμβάλουμε με σημαντικές δυνατότητες που θα ενισχύσουν το ΝΑΤΟ και θα ωφελήσουν τις χώρες μέλη», λέει ο Carl-Johan Bergholm, επικεφαλής του επιχειρηματικού τομέα Surveillance της Saab.

 Το GlobalEye είναι μια πολλαπλών πεδίων λύση εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C) με μια σειρά ενεργών και παθητικών αισθητήρων που παρέχουν αποκάλυψη  και αναγνώριση αντικειμένων στον αέρα, στη θάλασσα και πάνω από την ξηρά, σε μεγάλη απόσταση. Παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις μονάδες των αεροπορικών δυνάμεων, των στρατών ξηράς και των ναυτικών δυνάμεων, το GlobalEye επιτρέπει τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης των γύρω περιοχών και την έγκαιρη αποκάλυψη  απειλών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μη στρατιωτικά καθήκοντα, όπως η καθοδήγηση και ο συντονισμός αποστολών διάσωσης κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή μεγαλύτερων ατυχημάτων στη θάλασσα ή στην ξηρά.