Η ρωσική RTI ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ένα ραντάρ, το οποίο θα λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων THz (Terahertz, ραδιοσυχνότητες με μήκος κύματος κάτω του ενός χιλιοστόμετρου) και θα είναι ικανό να εντοπίζει με ακρίβεια UAV πολύ μικρών διαστάσεων (Micro-Drone). Ωστόσο, η εταιρία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του νέου ραντάρ.