Η Ρωσία δαπάνησε $ 26 δισεκατομμύρια για την άμυνα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας αύξηση 282% σε σχέση με τη ίδιο δίμηνο του 2022. Η μεγάλη αυτή αύξηση έχει να κάνει φυσικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, την ανάγκη αύξησης της παραγωγής στρατιωτικού υλικού και παράλληλα την ανάγκη κάλυψης των τακτικών κρατικών δαπανών. Για το 2023 ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ρωσίας περιλαμβάνει δαπάνες ύψους $ 59,76 δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, με το 43,5% των δαπανών αυτών να έχει καταναλωθεί το πρώτο δίμηνο του έτους είναι προφανές ότι οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας θα είναι σημαντικά αυξημένες. Για το πρώτο τετράμηνο του 2023 η Ρωσία έχει καταγράψει έλλειμα προϋπολογισμού ύψους $ 40,8 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για πλεόνασμα $ 14,4 δισεκατομμυρίων.