Η γερμανική Rheinmetall ανακοίνωσε ότι υπέβαλε στην Αυστραλία την τελική και βέλτιστη προσφορά της για το τεθωρακισμένο όχημα Lynx KF-41, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος. Η Rheinmetall είναι μια από τις δύο υποψήφιες εταιρίες και απέναντι της έχει τη νοτιοκορεατική Hanwha και το AS-21 Redback. Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί μεταξύ $ 10-15 δισεκατομμυρίων (για οχήματα, όπλα, υποστήριξη, υποδομές, εκπαίδευση), ανάλογα τον αριθμό των οχημάτων που θα παραγγελθούν (η συνολική απαίτηση αφορά στην προμήθεια 450 οχημάτων). Η τελική απόφαση αναμένεται εντός του 2022. Τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα θα αντικαταστήσουν σε υπηρεσία τα παλαιά M113AS3/AS4, από το 2025 και μετά.