Η Rheinmetall ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας Έρευνας και Ανάπτυξης (CRADA) με τον Αμερικανικό Στρατό με στόχο τη βέλτιστη συνεργασία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων, συστημάτων ελέγχου πυρός και πυρομαχικών. Οι κοινές προσπάθειες μπορεί να περιλαμβάνουν ψηφιακή μηχανική, μοντελοποίηση και προσομοίωση, καθώς και πρωτότυπα, ανάπτυξη και δοκιμή οπλικών συστημάτων ευθυτενούς τροχιάς, βάσεις πυροβόλων, διασύνδεση οχημάτων/εξοπλισμού, συστήματα ενεργητικής προστασίας, πυρομαχικά διάφορων ειδών και τύπων, συστήματα ελέγχου πυρός, ρομποτικά συστήματα κ.ά. Μεταξύ άλλων ερευνητικών και αναπτυξιακών καθηκόντων, η συμφωνία CRADA παρέχει κι έναν οδηγό διερεύνησης της πιθανότητας ενσωμάτωσης του πυροβόλου XM-913 των 50 χιλιοστών σε πλατφόρμες που είναι δυνητικοί υποψήφιοι για το πρόγραμμα Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV).