Η Lockheed Martin και η Airbus παρουσίασαν το LMXT, ως το επόμενο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της Αμερικανικής Αεροπορία. Το αεροσκάφος, το οποίο βασίζεται στο A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) της Airbus προσφέρεται για το πρόγραμμα νέου αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-Y, ως ενδιάμεση λύση, μεταξύ του KC-46A Pegasus και του επόμενης γενιάς αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-Z. Η Αμερικανική Αεροπορία θέλει ένα «ώριμο» αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού για την προμήθεια 140-160 μονάδων με ρυθμό παραδόσεων 15 αεροσκαφών ανά έτος, από το 2029 και μετά, έτος που θα ολοκληρωθούν οι παραλαβές των 179 KC-46. Η απόκτηση των 140-160 KC-Y θα επιτρέψει την ταχύτερη απόσυρση των KC-135, τα οποία θα είναι περίπου 70 ετών το 2029.