Η τουρκική εταιρία TÜMOSAN παρουσίασε την πρόταση της για το τουρκικό πρόγραμμα MENTAP (Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Projesi : Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τακτικών Τροχοφόρων Οχημάτων).

Το πρόγραμμα MENTAP αφορά στην ανάπτυξη μιας οικογένειας τακτικών τροχοφόρων οχημάτων για την κάλυψη πολλαπλών αποστολών με τουλάχιστον 95% ομοιοτυπία συστημάτων. Η πρόταση της TÜMOSAN αφορά στην οικογένεια οχημάτων PUSAT (4 x 4) με κινητήρα, σύστημα μετάδοσης της κίνησης και αναρτήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης της ίδιας της TÜMOSAN.

Υπενθυμίζουμε ότι η TÜMOSAN είχε εμπλακεί και στο πρόγραμμα ανάπτυξης του κινητήρα του Altay. Συγκεκριμένα, όταν οι σχετικές διαπραγματεύσεις με την ιαπωνική Mitsubishi δεν τελεσφόρησαν, λόγω της άρνησης της Mitsubishi να αποδεχτεί τον τουρκικό όρο για χορήγηση πάγιας έγκρισης παραγωγής και εξαγωγής των κινητήρων, τον Μάρτιο του 2015, το SSM ανέθεσε στην TÜMOSAN σύμβαση ύψους € 190.000.000 για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του κινητήρα.

Τον Οκτώβριο του 2015 η TÜMOSAN υπέγραψε συμφωνία με την αυστριακή AVL List, για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Όμως, και πάλι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν τελεσφόρησαν, λόγω της άρνησης της Αυστρίας να παραχωρήσει στην Τουρκία πάγια έγκριση παραγωγής και εξαγωγής των κινητήρων, με αποτέλεσμα το SSM να ζητήσει από την TÜMOSAN να ακυρώσει τη μεταξύ τους σύμβαση, όπως και έγινε.