Ο Πολωνός πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα λάβει επιπλέον € 200 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (ΕΜΕ). Σημειώνοντας ότι η Πολωνία έστειλε μέρος του στρατιωτικού της εξοπλισμού στην Ουκρανία, ο Morawiecki είπε ότι έχουν λάβει μέχρι στιγμής € 43 εκατομμύρια από το συγκεκριμένο Μηχανισμό και ότι «μέσα σε 2-3 εβδομάδες, η ΕΕ θα στείλει € 200 ​​εκατομμύρια στη χώρα μας, τα οποία θα διαθέσουμε για την αμυντική πολιτική». Τέλος, ο Morawiecki επεσήμανε ότι το στρατιωτικό απόθεμα ανανεώνεται μέσω της εισαγωγής όπλων καθώς και της εγχώριας παραγωγής. Στις 22 Μαρτίου του 2021 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EME).

O EME είναι μέσο εκτός προϋπολογισμού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για της πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Καθιστά επίσης δυνατή τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δράσεων οι οποίες έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Αντικαθιστά και διευρύνει, αρχής γενομένης από το 2021, τους προηγούμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στον τομέα αυτόν, και συγκεκριμένα τον μηχανισμό Αθηνά και το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική.

Ο ΕΜΕ είχε αρχικό ανώτατο χρηματοδοτικό όριο ύψους € 5,692 δισεκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές (€ 5 δισεκατομμύρια του 2018) για την περίοδο 2021-2027, με σταδιακά αυξανόμενα ετήσια ανώτατα όρια. Οι συνεισφορές των κρατών μελών θα καθορίζονται βάσει κλείδας κατανομής με γνώμονα το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2022 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να αυξήσει το ανώτατο χρηματοδοτικό όριο του Μηχανισμού Ειρήνης κατά € 2,287 δισεκατομμύρια. Συμφώνησε επίσης ότι, σε περίπτωση ανάγκης, το ανώτατο όριο μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον € 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2027. Στις 13 Μαρτίου 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την επιχειρησιακή εφαρμογή της αύξησης αυτής με αποτέλεσμα το χρηματοδοτικό ανώτατο όριο του ΕΜΕ να ανέλθει σε € 7,979 δισεκατομμύρια.