Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχους Saab-340 από τη σουηδική Saab. Η σχετική συμφωνία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη υπηρετούσαν στα ΗΑΕ, από το 2010, και αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα από τη Σουηδία το 2020, μετά την παράδοση στα ΗΑΕ των νεότερων και ικανότερων αεροσκαφών GlobalEye. Η συμφωνία Πολωνίας και Σουηδίας δεν περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια των δύο αεροσκαφών, αλλά περιλαμβάνει και την παράδοση επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης, καθώς και υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης.