Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε και το δεύτερο αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχους Saab-340 από τη σουηδική Saab. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη υπηρετούσαν στα ΗΑΕ, από το 2010, και αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα από τη Σουηδία το 2020, μετά την παράδοση στα ΗΑΕ των νεότερων και ικανότερων αεροσκαφών GlobalEye. Η συμφωνία Πολωνίας και Σουηδίας, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2022, δεν περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια των δύο αεροσκαφών, αλλά περιλαμβάνει και την παράδοση επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης, καθώς και υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Το κόστος της συμφωνίας είναι $ 58 εκατομμύρια για την περίοδο μέχρι το 2025.