Η Πολωνία ξεκίνησε τη διαδικασία καταστροφής του σοβιετικού μνημείου του Στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού. Το μνημείο βρίσκεται στην πόλη Brzeg, της νοτιοδυτικής Πολωνίας. Η καταστροφή του μνημείου εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Πολωνίας να αφαιρέσει τα κομμουνιστικά σύμβολα από τη χώρα. Η μνήμες της σοβιετικής (και ναζιστικής) εισβολής το 1939 δεν έχουν σβήσει στην Πολωνία, όπως και το κομμουνιστικό καθεστώς, μέχρι το 1989. Η απόφαση της καταστροφής του μνημεία, αλλά και άλλων παρόμοιων μνημείων, βασίζεται σε νόμο του 2015 που ορίζει την καταστροφή των κομμουνιστικών/σοβιετικών μνημείων στη χώρα.