Η παρέλαση του ουλαμού της ΛΕΦΕΔ ήταν εντυπωσιακή. Με άριστη ζύγιση και στοίχιση τα μέλη της ΛΕΦΕΔ παρέλασαν στέλνοντας το μήνυμα πως η εφεδρεία παραμένει ενεργή και ζωντανή. Σημαιοφόρος και παραστάτες, τα μέλη της ΛΕΦΕΔ που θριάμβευσαν στη διάσημη άσκηση του Αγγλικού Στρατού στην Ουαλία.

Δείτε τους σε άριστο σχηματισμό και με υψηλό φρόνημα: