Σύμφωνα με την αμυντική ιστοσελίδα «Jane’s» το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας καθυστερεί τη λήψη της απόφασης έναρξης της παραγωγής πλήρους ρυθμούς του F-35, λόγω της έλλειψης προόδου στην ανάπτυξη του προσομοιωτή JSE (Joint Simulation Environment), ο οποίος θα δοκιμάζει το αεροσκάφος σε σενάρια, η εφαρμογή των οποίων στην πράξη θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή (αξιολόγηση σε αποστολές σε υπέρ-κορεσμένα περιβάλλοντα ή εντός πυκνών αντιαεροπορικών δικτύων).

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε, στις 18 Οκτωβρίου, η Ellen Lord, Υφυπουργός Άμυνας για τους Εξοπλισμούς και τη Συντήρηση. Η σχετική απόφαση ήταν να ληφθεί τον προσεχή Δεκέμβριο, αλλά τώρα μετακυλύετε για το Δεκέμβριο του 2020 ή τον Ιανουάριο του 2021. Η ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού προσομοιωτή JSE είναι προϋπόθεση έναρξης της παραγωγής πλήρους ρυθμού.