Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η χώρα σχεδιάζει την αύξηση του μέγιστου βεληνεκούς των εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης πυραύλων Neptune (παράκτιας άμυνας και προσβολής χερσαίων στόχων) στα 1.000 χιλιόμετρα, καθώς και τον δεκαπλασιασμό της ετήσιας παραγωγής. Στη βασική έκδοση, κάθε μοίρα παράκτιας άμυνας Neptune αποτελείται από έξι τετραπλούς εκτοξευτές με συνολικά 24 πυραύλους R-360 τεχνολογίας Cruise. Εκτός των εκτοξευτών κάθε μοίρα διαθέτει κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών RCP-360 και οχήματα ανεφοδιασμού TZM-360.

Ο πύραυλος R-360 μπορεί να προσβάλει στόχους σε αποστάσεις έως 280 χιλιόμετρα και ενσωματώνει πολεμική κεφαλή βάρους 150 κιλών. Το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος και σε βάθος έως 25 χιλιόμετρα. Μπορεί να εκτοξεύσει έναν πύραυλο τη φορά ή και τα 24 βλήματα μαζί (Salvo). Στη συνέχεια μπορεί να αποσυρθεί για ανεφοδιασμό (κάθε πυροβολαρχία φέρει απόθεμα 72 πυραύλων, 24 στους εκτοξευτές και 48 στα οχήματα ανεφοδιασμού). Η διαδικασία ανεφοδιασμού διαρκεί περί τα 15 λεπτά. Η αυτονομία των οχημάτων είναι περί τα 1.000 χιλιόμετρα.