Το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το πρόγραμμα ανάπτυξης και προμήθειας 515 νέων οχημάτων 12kN, λόγω της αδυναμίας της  Mercedes-Benz να τηρήσεις τους όρους της σύμβασης. Το αρχικό συμβόλαιο είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2018. Το 12kN θα βασιζόταν στα οχήματα της σειράς G και θα εξόπλιζαν την 11η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία. Τα οχήματα θα παράγονταν σε τρείς διαφορετικές εκδόσεις (μεταφοράς προσωπικού, διακομιδής τραυματιών και ανεφοδιασμού). Ωστόσο, προβλήματα στη σχεδίαση δημιούργησαν καθυστερήσεις και το πρόγραμμα ακυρώθηκε. Το πρόβλημα ήταν ότι η βασική απαίτηση της Ολλανδίας, που ήταν το 12kN να χωρά εντός του CH-47 Chinook, να έχει ικανή μεταφορική ικανότητα και θωράκιση, δεν ικανοποιήθηκε από τη Mercedes-Benz.