Κατόπιν τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή Προώθησης Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε και ενέκρινε το πρόγραμμα αντικατάστασης των μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47D Chinook με νέας κατασκευής. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 1 δισεκατομμύριο περίπου και αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο 2022-2028. Η λύση της απόκτησης νέων ελικοπτέρων, αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων, προκρίθηκε καθώς σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 η αγορά των νέων θα είναι οικονομικότερη λύση, σε βάθος χρόνου, σε σχέση με την αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Συγκεκριμένα, η μελέτη κατάληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση 17 από τα 43 CH-47D που διαθέτει η Νότιος Κορέα στο επίπεδο CH-47F Block.1 θα κοστίσει περί τα $ 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ η αγορά ισάριθμων νέων περί το $ 1 δισεκατομμύριο. Η μελέτη αποδίδει το μεγάλο κόστος της αναβάθμισης στις εκτεταμένες εργασίες αντικατάστασης πολλών υπό-συστημάτων του CH-47D, τα οποία δεν υποστηρίζονται πλέον. Επίσης, επιπλέον κόστος θα πρέπει να καταβληθεί για την πιστοποίηση και ενσωμάτωση κορεατικών συστημάτων όπως το σύστημα ζεύξης δεδομένων, τα οποία σήμερα είναι ασύμβατα με την έκδοση CH-47F Block.1.