Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πρόγραμμα αναβάθμισης μέσης ζωής των εννέα υποβρυχίων κλάσης «Son Won-il» (T-214). Την απόφαση ανακοίνωσε η υπηρεσία εξοπλισμών της χώρας DAPA (Defense Acquisition Program Administration). Σύμφωνα με την ανακοίνωση το κόστος αναβάθμισης των υποβρυχίων είναι $ 595,68 εκατομμύρια, ενώ άλλα $ 320,17 εκατομμύρια θα δαπανηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος MTDL (Maritime Tactical Data Link), για την εγκατάσταση του συστήματος ζεύξης δεδομένων Link-22.

Να σημειωθεί ότι η Νότια Κορέα βρίσκεται σε βάση αναβάθμισης μέσης ζωής των εννέα υποβρυχίων κλάσης «Jang Bogo» (Τ-209.1200), τα οποία εντάχθηκαν σε υπηρεσία την περίοδο 1993-2001. Τα εννέα υποβρύχια κλάσης «Son Won-il» (T-214) παραγγέλθηκαν και εντάχθηκαν σε υπηρεσία σε δύο παρτίδες. Τα πρώτα τρία υποβρύχια εντάχθηκαν σε υπηρεσία την περίοδο 2007-2009, ενώ τα υπόλοιπα έξι υποβρύχια την περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης, το οποίο θα ξεκινήσει το 2025 και θα ολοκληρωθεί το 2036, περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υποσυστημάτων που δεν υποστηρίζονται ή έχουν ξεπεραστεί τεχνολογικά, την εγκατάσταση νέου συστήματος διαχείρισης μάχης, την εγκατάσταση νέου σόναρ και την ενσωμάτωση νέων συστημάτων εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης.