Ένα πάγιο αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της ελληνικής κυβέρνησης ικανοποίησε η Naval Group ιδρύοντας μια νέα αμιγώς ελληνική εταιρεία με την ονομασία Naval Group Hellénique η οποία θα συντονίζει απευθείας όλη τη συνεργασία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και της γαλλικής Naval Group καθώς και των επιμέρους συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών εταιρειών.

Η θυγατρική θα αποτελέσει τον πυλώνα για το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα της Naval Group στην Ελλάδα με βασική της αποστολή τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Ήδη το προσεχές διάστημα αναμένονται περί τις 100 νέες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού που θα στελεχώσουν την εταιρεία. Η θυγατρική θα παράγει και θα συντονίζει τοπικές βιομηχανικές δραστηριότητες προς όφελος του Πολεμικού Ναυτικού.

Ήδη περισσότερες από 50 ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη ενταχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group για να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα FDI του Γαλλικού αλλά και του Ελληνικού Ναυτικού καθώς και σε άλλα προγράμματα του ομίλου.

Με την ενέργεια της η Naval Group ικανοποίησε την επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης για την αναβάθμιση του γραφείου Αθηνών σε θυγατρική εταιρεία η οποία θα συντονίζει και θα αναπτύσει δραστηριότητες με το ΠΝ και την ελληνική αμυντική βιομηχανία.