Η υπηρεσία NSPA (NATO Support and Procurement Agency) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την καταστροφή 722 πρώην ιταλικών τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού M-113. Οι σχετικές εργασίες είχαν ξεκινήσει το 2020. Πριν δοθούν στην NSPA τα οχήματα παροπλίστηκαν από τον Ιταλικό Στρατό. Από την καταστροφή τους τα οχήματα παρήγαγαν μέταλλα, τα οποία πωλήθηκαν στη διεθνή αγορά έναντι € 3 εκατομμυρίων.