Η Ολλανδική Microflown AVISA ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την SPACELAB MX ανέπτυξε και δοκιμάζει το νέο ηχητικό σύστημα εντοπισμού πυρών CASTLE. Το σύστημα προορίζεται για ενσωμάτωση επί τακτικού οχήματος. Στις δοκιμές που έγιναν το όχημα ήταν εφοδιασμένο και με τηλεχειριζόμενο πύργο. Το CASTLE εντόπισε με επιτυχία την πηγή των πυρών και στη συνέχει ο τηλεχειριζόμενος πύργος, με το πολυβόλο, στράφηκε προς το στόχο και πυροβόλησε. Τα ηχητικά συστήματα εντοπισμού πυρών χρησιμοποιούν αισθητήρες συλλογής επεξεργασίας ακουστικών ερεθισμάτων και δονήσεων και εντοπίζουν με ακρίβεια το σημείο από το οποίο προέρχονται τα εχθρικά πυρά και τον τύπο του όπλου που πυροβολεί. Στη συνέχεια οι φίλιες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν την πηγή των εχθρικών πυρών.