Η αμερικανική Lockheed Martin επέλεξε την GE Aerospace και τον κινητήρα CF6-80E1 για τα νέας γενιάς αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού LMXT, τα οποία η εταιρία προσφέρει στην Αμερικανική Αεροπορία, στο πλαίσιο του προγράμματος νέου αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-Y, ως ενδιάμεση λύση, μεταξύ του KC-46A Pegasus και του επόμενης γενιάς αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού KC-Z. Ο κινητήρας CF6-80E1 επιλέχθηκε έναντι του Trent-700 της Rolls Royce. Το LMXT βασίζεται στο A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) της ευρωπαϊκής Airbus. Για το πρόγραμμα KC-Y η Αμερικανική Αεροπορία θέλει ένα «ώριμο» αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού για την προμήθεια 140-160 μονάδων με ρυθμό παραδόσεων 15 αεροσκαφών ανά έτος, από το 2029 και μετά, έτος που θα ολοκληρωθούν οι παραλαβές των 179 KC-46. Η απόκτηση των 140-160 KC-Y θα επιτρέψει την ταχύτερη απόσυρση των KC-135, τα οποία θα είναι περίπου 70 ετών το 2029.