Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι ο Στρατός της χώρας σχεδιάζει την προμήθεια 54 νέων αρμάτων μάχης για την μετατροπή ενός Μηχανοκίνητου Τάγματος  σε Επιλαρχία Αρμάτων Μάχης. Η προμήθεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδιασμού της Λιθουανίας για τη δημιουργία μια νέα, σύγχρονη μονάδα επιπέδου Μεραρχίας. Να σημειωθεί ότι ο Λιθουανικός Στρατός δεν διαθέτει άρματα μάχης.