Η Αμερικανική Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας (US Missile Defense Agency) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την L3Harris, συνολικού ύψους $ 121,6 εκατομμυρίων, για την ανάπτυξη και κατασκευή ενός πρωτότυπου δορυφόρου ικανού να ανιχνεύει υπερηχητικούς πυραύλους που πετάν σε χαμηλή τροχιά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη δεύτερη φάση του ευρύτερου HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), το οποίο έχει σκοπό να εξαλείψει τις αδυναμίες των επίγειων ραντάρ, τα οποία δεν μπορούν να εντοπίσουν επερχόμενα υπερηχητικά βλήματα παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο πρωτότυπος δορυφόρος θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Το πρόγραμμα HBTSS αφορά στην ανάπτυξη οκτώ δορυφόρων ευρέως πεδίου όρασης για την κάλυψη ολόκληρης της γης.