Η νορβηγική Kongsberg Defense & Aerospace ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει € 55 εκατομμύρια στην αύξηση της παραγωγής πυραύλων, κυρίων των πυραύλων κατά πλοίων NSM (Naval Strike Missile). Ενδιαφέρουσα παράμετρος του προγράμματος είναι ότι η επένδυση θα συγχρηματοδοτηθεί από το νορβηγικό κράτος και από το πρόγραμμα ASAP (Act in Support of Ammunition Production) της ΕΕ. Το πρόγραμμα ASAP έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Kongsberg, όπως και άλλες εταιρίες, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα ικανοποίησης της μεγάλης ζήτησης για πυρομαχικά.

Η Kongsberg προχώρησε στην δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής η οποία θα ενεργοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι. Η επένδυση των € 55 εκατομμυρίων θα δαπανηθεί στην επέκταση των πυραυλικών παραγωγικών δυνατότητων της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέας γραμμής παραγωγής, αγορά νέων μηχανημάτων και εργαλείων. Από τα € 55 εκατομμύρια, το νορβηγικό κράτος συμβάλει με το ποσό των € 17,2 εκατομμυρίων, ενώ η ΕΕ με το ποσό των € 10 εκατομμυρίων. Τα υπόλοιπα € 27,8 εκατομμύρια είναι η επένδυση της Kongsberg.